کمترین: 
5082
بیشترین: 
5253
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5084
زمان: 
1/21 20:00
قیمت لاری گرجستان امروز 21 فروردین 1398
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 21 فروردین 1398 , 5084 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":5253},{"date":"1398/01/21 12:00","price":5208},{"date":"1398/01/21 13:00","price":5152},{"date":"1398/01/21 14:00","price":5141},{"date":"1398/01/21 15:00","price":5118},{"date":"1398/01/21 16:00","price":5085},{"date":"1398/01/21 17:00","price":5083},{"date":"1398/01/21 18:00","price":5082},{"date":"1398/01/21 19:00","price":5083},{"date":"1398/01/21 20:00","price":5084}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399