کمترین: 
3774
بیشترین: 
3892
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3775
زمان: 
1/21 20:00
قیمت ریال قطر امروز 21 فروردین 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 21 فروردین 1398 , 3775 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":3892},{"date":"1398/01/21 12:00","price":3858},{"date":"1398/01/21 13:00","price":3817},{"date":"1398/01/21 15:00","price":3801},{"date":"1398/01/21 16:00","price":3776},{"date":"1398/01/21 17:00","price":3774},{"date":"1398/01/21 20:00","price":3775}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398