کمترین: 
1480
بیشترین: 
1533
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1481
زمان: 
1/21 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 21 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 فروردین 1398 , 1481 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":1533},{"date":"1398/01/21 12:00","price":1520},{"date":"1398/01/21 13:00","price":1501},{"date":"1398/01/21 15:00","price":1495},{"date":"1398/01/21 16:00","price":1486},{"date":"1398/01/21 17:00","price":1485},{"date":"1398/01/21 18:00","price":1480},{"date":"1398/01/21 20:00","price":1481}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398