کمترین: 
13712
بیشترین: 
14186
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13712
زمان: 
1/21 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 13712 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":14186},{"date":"1398/01/21 12:00","price":14056},{"date":"1398/01/21 13:00","price":13893},{"date":"1398/01/21 14:00","price":13889},{"date":"1398/01/21 15:00","price":13830},{"date":"1398/01/21 16:00","price":13746},{"date":"1398/01/21 17:00","price":13745},{"date":"1398/01/21 18:00","price":13713},{"date":"1398/01/21 19:00","price":13717},{"date":"1398/01/21 20:00","price":13712}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399