کمترین: 
9265
بیشترین: 
9563
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9277
زمان: 
1/21 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 21 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 21 فروردین 1398 , 9277 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":9563},{"date":"1398/01/21 12:00","price":9487},{"date":"1398/01/21 13:00","price":9385},{"date":"1398/01/21 14:00","price":9391},{"date":"1398/01/21 15:00","price":9355},{"date":"1398/01/21 16:00","price":9291},{"date":"1398/01/21 17:00","price":9282},{"date":"1398/01/21 18:00","price":9265},{"date":"1398/01/21 19:00","price":9271},{"date":"1398/01/21 20:00","price":9277}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399