کمترین: 
9808
بیشترین: 
10113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9820
زمان: 
1/21 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 21 فروردین 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 21 فروردین 1398 , 9820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":10113},{"date":"1398/01/21 12:00","price":10044},{"date":"1398/01/21 13:00","price":9937},{"date":"1398/01/21 15:00","price":9896},{"date":"1398/01/21 16:00","price":9830},{"date":"1398/01/21 17:00","price":9821},{"date":"1398/01/21 18:00","price":9808},{"date":"1398/01/21 19:00","price":9823},{"date":"1398/01/21 20:00","price":9820}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398