کمترین: 
10294
بیشترین: 
10647
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10310
زمان: 
1/21 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 21 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 فروردین 1398 , 10310 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":10647},{"date":"1398/01/21 12:00","price":10550},{"date":"1398/01/21 13:00","price":10432},{"date":"1398/01/21 14:00","price":10435},{"date":"1398/01/21 15:00","price":10393},{"date":"1398/01/21 16:00","price":10326},{"date":"1398/01/21 17:00","price":10310},{"date":"1398/01/21 18:00","price":10294},{"date":"1398/01/21 19:00","price":10303},{"date":"1398/01/21 20:00","price":10310}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399