کمترین: 
12370
بیشترین: 
12768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12389
زمان: 
1/21 19:00
قیمت ین ژاپن امروز 21 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 فروردین 1398 , 12389 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":12768},{"date":"1398/01/21 12:00","price":12636},{"date":"1398/01/21 13:00","price":12510},{"date":"1398/01/21 15:00","price":12451},{"date":"1398/01/21 16:00","price":12373},{"date":"1398/01/21 17:00","price":12370},{"date":"1398/01/21 18:00","price":12373},{"date":"1398/01/21 19:00","price":12389}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399