کمترین: 
2415
بیشترین: 
2491
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2416
زمان: 
1/21 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 21 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 2416 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":2491},{"date":"1398/01/21 12:00","price":2474},{"date":"1398/01/21 13:00","price":2444},{"date":"1398/01/21 15:00","price":2439},{"date":"1398/01/21 16:00","price":2419},{"date":"1398/01/21 17:00","price":2418},{"date":"1398/01/21 18:00","price":2419},{"date":"1398/01/21 19:00","price":2415},{"date":"1398/01/21 20:00","price":2416}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398