کمترین: 
13750
بیشترین: 
14048
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13750
زمان: 
1/21 16:00
قیمت دلار امروز 21 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 21 فروردین 1398 , 13750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":14044},{"date":"1398/01/21 12:00","price":14048},{"date":"1398/01/21 13:00","price":13900},{"date":"1398/01/21 15:00","price":13845},{"date":"1398/01/21 16:00","price":13750}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399