کمترین: 
4872000
بیشترین: 
4970000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4872000
زمان: 
1/21 16:56
قیمت سکه در بازار تهران امروز 21 فروردین 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 21 فروردین 1398 , 4872000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 10:33","price":4930000},{"date":"1398/01/21 10:36","price":4970000},{"date":"1398/01/21 11:24","price":4935000},{"date":"1398/01/21 11:32","price":4955000},{"date":"1398/01/21 12:08","price":4900000},{"date":"1398/01/21 12:09","price":4885000},{"date":"1398/01/21 13:15","price":4880000},{"date":"1398/01/21 16:56","price":4872000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398