کمترین: 
13720
بیشترین: 
13950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13720
زمان: 
1/21 16:57
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 21 فروردین 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 21 فروردین 1398 , 13720 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 10:33","price":13950},{"date":"1398/01/21 16:57","price":13720}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398