کمترین: 
64.7
بیشترین: 
64.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.7
زمان: 
1/21 10:00
قیمت روبل روسیه امروز 21 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 64.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 10:00","price":64.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398