کمترین: 
13198.1
بیشترین: 
13198.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13198.1
زمان: 
1/21 10:00
قیمت بات تایلند امروز 21 فروردین 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 21 فروردین 1398 , 13198.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 10:00","price":13198.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398