کمترین: 
536.3
بیشترین: 
536.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
536.3
زمان: 
1/21 10:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 21 فروردین 1398
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 536.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 10:00","price":536.3}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399