کمترین: 
3102.8
بیشترین: 
3102.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3102.8
زمان: 
1/21 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 21 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 21 فروردین 1398 , 3102.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 10:00","price":3102.8}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399