کمترین: 
2965.7
بیشترین: 
2965.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2965.7
زمان: 
1/21 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 21 فروردین 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 21 فروردین 1398 , 2965.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 10:00","price":2965.7}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399