کمترین: 
351.8
بیشترین: 
351.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
351.8
زمان: 
1/21 10:00
قیمت دینار عراق امروز 21 فروردین 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 351.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 10:00","price":351.8}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399