کمترین: 
13796.6
بیشترین: 
13796.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13796.6
زمان: 
1/21 10:00
قیمت دینار کویت امروز 21 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 13796.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 10:00","price":13796.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398