کمترین: 
490.5
بیشترین: 
490.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
490.5
زمان: 
1/21 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 21 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 490.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 10:00","price":490.5}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399