کمترین: 
4199
بیشترین: 
4199
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4199
زمان: 
1/21 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 4199 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 10:00","price":4199}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399