کمترین: 
3150.4
بیشترین: 
3150.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3150.4
زمان: 
1/21 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 21 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 فروردین 1398 , 3150.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 10:00","price":3150.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398