کمترین: 
3779
بیشترین: 
3779
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3779
زمان: 
1/21 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 21 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 فروردین 1398 , 3779 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 10:00","price":3779}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398