کمترین: 
737.8
بیشترین: 
737.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
737.8
زمان: 
1/21 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 21 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 737.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 10:00","price":737.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398