کمترین: 
5483.2
بیشترین: 
5483.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5483.2
زمان: 
1/21 10:00
قیمت پوند امروز 21 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 21 فروردین 1398 , 5483.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 10:00","price":5483.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398