کمترین: 
4729.6
بیشترین: 
4729.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4729.6
زمان: 
1/21 10:00
قیمت یورو امروز 21 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 21 فروردین 1398 , 4729.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 10:00","price":4729.6}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398