کمترین: 
1302.66
بیشترین: 
1305.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1304.01
زمان: 
1/21 18:00
قیمت اونس طلا امروز 21 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 21 فروردین 1398 , 1304.01 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 03:00","price":1304.10},{"date":"1398/01/21 03:30","price":1304.61},{"date":"1398/01/21 04:00","price":1304.51},{"date":"1398/01/21 04:30","price":1305.01},{"date":"1398/01/21 06:00","price":1303.77},{"date":"1398/01/21 06:30","price":1302.70},{"date":"1398/01/21 09:00","price":1302.81},{"date":"1398/01/21 09:30","price":1302.66},{"date":"1398/01/21 12:00","price":1304.49},{"date":"1398/01/21 12:30","price":1302.83},{"date":"1398/01/21 15:00","price":1304.48},{"date":"1398/01/21 15:30","price":1303.80},{"date":"1398/01/21 18:00","price":1304.01}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398