کمترین: 
177.81
بیشترین: 
181.98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
179.73
زمان: 
1/21 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 21 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 179.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 00:00","price":178.3},{"date":"1398/01/21 03:00","price":178.68},{"date":"1398/01/21 06:00","price":177.81},{"date":"1398/01/21 09:00","price":179.77},{"date":"1398/01/21 12:00","price":181},{"date":"1398/01/21 15:00","price":181.19},{"date":"1398/01/21 18:00","price":181.98},{"date":"1398/01/21 21:00","price":179.73}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398