کمترین: 
5230.4
بیشترین: 
5311.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5303.4
زمان: 
1/21 21:00
قیمت بیت کوین امروز 21 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 21 فروردین 1398 , 5303.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 00:00","price":5256.4},{"date":"1398/01/21 03:00","price":5244},{"date":"1398/01/21 06:00","price":5230.4},{"date":"1398/01/21 09:00","price":5248.6},{"date":"1398/01/21 12:00","price":5293.7},{"date":"1398/01/21 15:00","price":5280},{"date":"1398/01/21 18:00","price":5311.6},{"date":"1398/01/21 21:00","price":5303.4}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399