کمترین: 
70.33
بیشترین: 
70.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.33
زمان: 
1/20 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 20 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 70.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 17:32","price":70.33}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399