کمترین: 
940000
بیشترین: 
950000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
940000
زمان: 
1/20 19:00
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 20 فروردین 1398
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 940000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:26","price":940000},{"date":"1398/01/20 14:00","price":950000},{"date":"1398/01/20 19:00","price":940000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398