کمترین: 
939000
بیشترین: 
949000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
939000
زمان: 
1/20 19:00
قیمت سکه گرمی امروز 20 فروردین 1398
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 939000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:26","price":940000},{"date":"1398/01/20 14:00","price":949000},{"date":"1398/01/20 19:00","price":939000}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398