کمترین: 
3461
بیشترین: 
3464
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3463
زمان: 
1/20 14:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 20 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 3463 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":3464},{"date":"1398/01/20 12:30","price":3463},{"date":"1398/01/20 13:00","price":3461},{"date":"1398/01/20 14:00","price":3463}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398