کمترین: 
10472
بیشترین: 
10478
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10478
زمان: 
1/20 14:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 20 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 20 فروردین 1398 , 10478 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":10476},{"date":"1398/01/20 12:26","price":10478},{"date":"1398/01/20 12:30","price":10475},{"date":"1398/01/20 13:00","price":10472},{"date":"1398/01/20 14:00","price":10478}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398