کمترین: 
99
بیشترین: 
99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
99
زمان: 
1/20 12:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 20 فروردین 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 20 فروردین 1398 , 99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":99}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399