کمترین: 
1660
بیشترین: 
1662
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1661
زمان: 
1/20 14:00
قیمت کرون نروژ امروز 20 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 1661 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":1661},{"date":"1398/01/20 12:26","price":1662},{"date":"1398/01/20 12:30","price":1661},{"date":"1398/01/20 13:00","price":1660},{"date":"1398/01/20 14:00","price":1661}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398