کمترین: 
2140
بیشترین: 
2141
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2141
زمان: 
1/20 14:00
قیمت کرون دانمارک امروز 20 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 2141 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":2140},{"date":"1398/01/20 12:30","price":2141},{"date":"1398/01/20 13:00","price":2140},{"date":"1398/01/20 14:00","price":2141}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398