کمترین: 
28
بیشترین: 
28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
28
زمان: 
1/20 12:00
قیمت لیر سوریه امروز 20 فروردین 1398
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":28}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398