کمترین: 
12
بیشترین: 
12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12
زمان: 
1/20 12:00
قیمت دینار عراق امروز 20 فروردین 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":12}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399