کمترین: 
36684
بیشترین: 
36702
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36693
زمان: 
1/20 14:00
قیمت ریال عمان امروز 20 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 20 فروردین 1398 , 36693 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":36702},{"date":"1398/01/20 12:30","price":36692},{"date":"1398/01/20 13:00","price":36684},{"date":"1398/01/20 14:00","price":36693}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398