کمترین: 
3892
بیشترین: 
3894
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3893
زمان: 
1/20 14:00
قیمت ریال قطر امروز 20 فروردین 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 20 فروردین 1398 , 3893 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":3894},{"date":"1398/01/20 12:30","price":3893},{"date":"1398/01/20 13:00","price":3892},{"date":"1398/01/20 14:00","price":3893}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398