کمترین: 
3779
بیشترین: 
3780
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3779
زمان: 
1/20 12:30
قیمت ریال عربستان امروز 20 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 20 فروردین 1398 , 3779 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":3780},{"date":"1398/01/20 12:30","price":3779}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398