کمترین: 
46576
بیشترین: 
46599
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
46586
زمان: 
1/20 14:00
قیمت دینار کویت امروز 20 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 46586 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":46599},{"date":"1398/01/20 12:30","price":46586},{"date":"1398/01/20 13:00","price":46576},{"date":"1398/01/20 14:00","price":46586}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399