کمترین: 
8337
بیشترین: 
8341
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8339
زمان: 
1/20 14:00
قیمت منات آذربایجان امروز 20 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 20 فروردین 1398 , 8339 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":8341},{"date":"1398/01/20 12:30","price":8339},{"date":"1398/01/20 13:00","price":8337},{"date":"1398/01/20 14:00","price":8339}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398