کمترین: 
219
بیشترین: 
220
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
220
زمان: 
1/20 12:26
قیمت روبل روسیه امروز 20 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 220 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":219},{"date":"1398/01/20 12:26","price":220}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398