کمترین: 
1532
بیشترین: 
1534
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1534
زمان: 
1/20 14:00
قیمت کرون سوئد امروز 20 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 فروردین 1398 , 1534 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":1533},{"date":"1398/01/20 12:30","price":1532},{"date":"1398/01/20 14:00","price":1534}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398