کمترین: 
185
بیشترین: 
185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
185
زمان: 
1/20 12:00
قیمت افغانی امروز 20 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":185}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398