کمترین: 
14196
بیشترین: 
14204
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14197
زمان: 
1/20 13:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 14197 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":14201},{"date":"1398/01/20 12:26","price":14204},{"date":"1398/01/20 12:30","price":14196},{"date":"1398/01/20 13:00","price":14197}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398