کمترین: 
9573
بیشترین: 
9580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9573
زمان: 
1/20 14:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 20 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 20 فروردین 1398 , 9573 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":9576},{"date":"1398/01/20 12:26","price":9580},{"date":"1398/01/20 12:30","price":9576},{"date":"1398/01/20 13:00","price":9574},{"date":"1398/01/20 14:00","price":9573}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398