کمترین: 
10131
بیشترین: 
10139
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10132
زمان: 
1/20 14:00
قیمت دلار استرالیا امروز 20 فروردین 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 20 فروردین 1398 , 10132 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":10132},{"date":"1398/01/20 12:26","price":10139},{"date":"1398/01/20 12:30","price":10136},{"date":"1398/01/20 13:00","price":10131},{"date":"1398/01/20 14:00","price":10132}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398